Gratis bezorging voor bestellingen van meer dan 100€!

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze verkoopsvoorwaarden worden afgesloten enerzijds door de vennootschap SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY met een maatschappelijk kapitaal van 3000 euro waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 705 Avenue Larrigan, 40510 SEIGNOSSE, FRANKRIJK, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van DAX onder het nummer 81224155200023 hierna genoemd “SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY” en die de website www.all-in-company.com beheert en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website www.all-in-company.com hierna genoemd “de koper”.

ARTICLE 1. ONDERWERP

Het doel van deze verkoopvoorwaarden is het vastleggen van de contractuele relatie tussen SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY en de koper en de voorwaarden die van toepassing zijn op alle aankopen via de website www.all-in-company.com. De aankoop van een product via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden, die de koper erkent te hebben gelezen vóór de bestelling. Voorafgaand aan elke transactie verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de website www.all-in-company.com niet rechtstreeks verband houdt met zijn/haar beroepsactiviteit en beperkt is tot strikt persoonlijk gebruik, en anderzijds dat hij/zij volledig handelingsbekwaam is, zodat hij/zij zich kan verbinden tot deze algemene verkoopvoorwaarden.

SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY behoudt zich het recht voor om deze verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen om te voldoen aan eventuele nieuwe regelgeving of om het gebruik van haar website te verbeteren. Als gevolg hiervan zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op de datum van de bestelling door de koper.

ARTIKEL 2. PRODUCTEN

De aangeboden producten zijn de producten die worden getoond op de website van SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY www.all-in-company.com, zolang de voorraad strekt. SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY behoudt zich het recht voor om het productassortiment op elk moment te wijzigen. Elk product wordt op de website gepresenteerd in de vorm van een beschrijving van de belangrijkste technische kenmerken (capaciteit, gebruik, samenstelling, enz.). De foto’s zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet bindend voor de Verkoper. De verkoop van de producten die worden gepresenteerd op de website www.all-in-company.com is bedoeld voor alle kopers die woonachtig zijn in landen die de invoer van deze producten op hun grondgebied volledig toestaan. (moet mogelijk worden gewijzigd)

ARTIKEL 3. TARIEVEN

De prijzen op de productbladen in de internetcatalogus zijn in euro’s (€) en inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. Elke wijziging in het btw-tarief kan worden doorberekend in de prijs van de producten. SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die in de catalogus staat op de dag van de bestelling de enige prijs is die van toepassing is op de koper. De getoonde prijzen zijn exclusief leveringskosten, die worden gefactureerd bovenop de prijs van de gekochte producten, afhankelijk van het totaalbedrag van de bestelling. Op het Franse vasteland zijn de verzendkosten gratis voor alle bestellingen van 100 euro of meer, inclusief btw; voor alle bestellingen van minder dan 100 euro, inclusief btw, wordt de koper een vast tarief van 12 euro, inclusief btw, in rekening gebracht om de verzendkosten te dekken.

Voor bestellingen van buiten de EU, zoals Zwitserland

Als je uit Zwitserland of andere niet-EU-landen bestelt, moet je mogelijk douanerechten betalen. Houd er rekening mee dat je bij aankoop op een Franse site mogelijk douanekosten moet betalen aan de grens. ALL-IN Sport Beach Company is op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze douanekosten.

ARTIKEL 4. BESTEL- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Voordat de koper een bestelling plaatst, moet hij een account aanmaken op de website www.all-in-company.com. Het gedeelte voor het aanmaken van een account is direct toegankelijk via de menubalk aan de zijkant. Bij elk bezoek aan de site moeten kopers die een bestelling willen plaatsen of hun account (bestelstatus, profiel, enz.) willen raadplegen, zich identificeren aan de hand van deze informatie. SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY biedt de koper de mogelijkheid om zijn producten in verschillende fasen te bestellen en te betalen, met keuze uit 3 betalingsmogelijkheden:

Betaling per cheque: de koper selecteert de producten die hij wil bestellen in het “winkelmandje”, wijzigt ze indien nodig (hoeveelheden, referenties, enz.), controleert het leveringsadres of voert een nieuw adres in. De verzendkosten worden dan berekend en aan de koper doorgegeven, samen met de naam van de vervoerder. De koper kiest vervolgens de betalingsmethode van zijn keuze: “Betaling per cheque”. In de laatste stap controleert de klant alle informatie, leest en accepteert deze algemene verkoopvoorwaarden door het betreffende vakje aan te vinken en valideert vervolgens de bestelling door op de knop “Mijn bestelling bevestigen” te klikken. Deze laatste klik vormt de definitieve afsluiting van het contract. Zodra de bestelling is gevalideerd, ontvangt de koper een bestelformulier waarop wordt bevestigd dat de bestelling is geregistreerd. Om de betaling af te ronden en de verwerking van de bestelling te starten, moet de koper dit bestelformulier samen met zijn cheque, betaalbaar aan “SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY”, naar het volgende adres sturen: SAS ALL-IN, 705 Avenue Larrigan, 40510 SEIGNOSSE, Frankrijk. Er mogen geen contante betalingen worden verzonden. Alleen cheques uitgegeven door een Franse bank worden geaccepteerd. Zodra de cheque is ontvangen, wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht. SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY verzendt de producten ten vroegste 2 werkdagen na het verzilveren van de cheque die overeenkomt met de bestelling, onder voorbehoud van bepalingen.

Betaling via overschrijving: de koper selecteert de producten die hij wil bestellen in het “winkelmandje”, wijzigt deze indien nodig (hoeveelheden, referenties, enz.), controleert het leveringsadres of voert een nieuw adres in. De verzendkosten worden dan berekend en aan de koper doorgegeven, samen met de naam van de vervoerder. De koper kiest dan de betalingsmethode van zijn keuze: “Betaling via overschrijving”. In de laatste stap controleert de klant alle informatie, leest en accepteert deze algemene verkoopvoorwaarden door het betreffende vakje aan te vinken en valideert vervolgens de bestelling door op de knop “Mijn bestelling bevestigen” te klikken. Deze laatste klik vormt de definitieve afsluiting van het contract. Zodra de bestelling is gevalideerd, ontvangt de koper een bestelformulier waarop wordt bevestigd dat de bestelling is geregistreerd. Om de betaling af te ronden en de bestelling te verwerken, moet de koper contact opnemen met zijn/haar bank om het bedrag van de bestelling over te maken op de bankrekening van SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY, waarvan de gegevens aan de koper zijn meegedeeld. Zodra de overschrijving is ontvangen, wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht. SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY verzendt de producten ten vroegste 2 werkdagen na ontvangst van de overschrijving die overeenkomt met de bestelling, onder voorbehoud van bepalingen.

– Veilige betaling met Paypal of creditcard (via het PAYPAL-systeem): de koper selecteert de producten die hij wil bestellen in het “winkelmandje”, wijzigt deze indien nodig (hoeveelheden, referenties, enz.), controleert het leveringsadres of voert een nieuw adres in. Les frais d’expédition seront alors calculés et communiqués à l’acheteur, ainsi que le nom du transporteur. De koper kiest dan de betalingsmethode van zijn keuze: “Betaling via Paypal”. De volgende stap is het controleren van alle informatie, het lezen en accepteren van deze algemene verkoopvoorwaarden door het betreffende vakje aan te vinken en vervolgens de bestelling te bevestigen door op de knop “Mijn bestelling bevestigen” te klikken. Tot slot wordt de koper omgeleid naar de beveiligde PAYPAL-interface om zijn Paypal-accountgegevens of persoonlijke creditcardgegevens in alle veiligheid in te voeren. Als de betaling wordt geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en wordt het contract definitief gevormd. Betaling via Paypal-account of creditcard is onherroepelijk. In geval van frauduleus gebruik van de kaart kan de koper eisen dat de kaartbetaling wordt geannuleerd, waarna de betaalde bedragen worden teruggestort of terugbetaald. De bankkaarthouder is niet aansprakelijk als bewezen is dat de betwiste betaling frauduleus, op afstand en zonder fysiek gebruik van de kaart is uitgevoerd. Om terugbetaling te krijgen voor het frauduleuze debet en eventuele bankkosten die zijn gemaakt, moeten kaarthouders het debet schriftelijk betwisten bij hun bank binnen 70 dagen na de transactie, of 120 dagen als het contract tussen hen en hun bank dat bepaalt. De gedebiteerde bedragen worden door de bank terugbetaald binnen maximaal een maand na ontvangst van het schriftelijk bezwaar van de kaarthouder. De houder is niet aansprakelijk voor eventuele kosten voor het retourneren van de bedragen.

Bevestiging van een bestelling betekent acceptatie van deze verkoopvoorwaarden, erkenning dat u er volledig van op de hoogte bent en afstand van uw recht om uw eigen aankoopvoorwaarden in te roepen. Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Als de koper een e-mailadres heeft en dit op het bestelformulier heeft vermeld, stuurt SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY een bevestiging van de registratie van de bestelling per e-mail.

Als de koper contact wil opnemen met SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY, kan dat per post op het volgende adres: SAS ALL-IN, 705 Avenue Larrigan, 40510 SEIGNOSSE, Frankrijk; of per e-mail op het volgende adres: jbcaste@all-in-company.com, of per telefoon op 0682920889.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY behoudt het volledige eigendom van de verkochte producten totdat de volledige betaling is ontvangen, in hoofdsom, kosten en belastingen inbegrepen.

ARTIKEL 6. ANNULERING

In overeenstemming met artikel L121-20 van de Franse consumentenwet beschikt de koper over een termijn van veertien werkdagen vanaf de levering van zijn bestelling om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht en het product terug te sturen naar de verkoper voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de kosten voor het terugsturen van het product.

ARTIKEL 7. LEVERING

Leveringen vinden plaats op het adres dat is aangegeven op het bestelformulier, dat alleen binnen het overeengekomen geografische gebied kan liggen. Bestellingen worden geplaatst door La Poste via COLISSIMO of DPD, een bezorgdienst met tracking en levering zonder handtekening. Levertijden worden slechts bij wijze van indicatie gegeven; als ze langer zijn dan dertig dagen vanaf de besteldatum, kan het verkoopcontract worden geannuleerd en de koper worden terugbetaald. SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY kan de koper per e-mail het trackingnummer van zijn pakket bezorgen. De koper wordt thuis afgeleverd door zijn postbode. Als de koper afwezig is, ontvangt hij van zijn postbode een afleveringsbevestiging waarmee hij de bestelde producten kan afhalen in het dichtstbijzijnde postkantoor, binnen een door de postdiensten aangegeven termijn. De risico’s verbonden aan het transport zijn ten laste van de koper vanaf het moment dat de artikelen het terrein van SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY verlaten. De Koper is verplicht om de staat van de verpakking en de inhoud van de goederen bij levering te controleren in aanwezigheid van de medewerker van De Post of de bezorger. In geval van transportschade moet een klacht binnen drie dagen na levering worden ingediend bij de vervoerder.

ARTIKEL 8. GARANTIE

Alle door SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY geleverde producten vallen onder de wettelijke garantie van de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek. In geval van non-conformiteit van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY die het zal terugnemen, ruilen of vergoeden. Alle claims, verzoeken om vervanging of terugbetaling moeten per post naar het volgende adres worden gestuurd: SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY binnen dertig dagen na levering.

ARTIKEL 9. VERANTWOORDELIJKHEID

SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY is alleen gebonden aan een middelenverbintenis in het verkoopproces op afstand. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen.

ARTIKEL 10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de website www.all-in-company.com zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, in de vorm van foto’s, logo’s, afbeeldingen of tekst.

ARTIKEL 11. PERSOONSGEGEVENS

SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY verplicht zich tot geheimhouding van de door de koper verstrekte informatie, die hij verplicht kan zijn door te geven om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. Alle informatie over hem/haar valt onder de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978. Internetgebruikers hebben daarom het recht om informatie over hen in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Hij kan te allen tijde een verzoek indienen per post op het volgende adres: SAS ALL-IN, 705 Avenue Larrigan, 40510 SEIGNOSSE, Frankrijk.

ARTIKEL 12. AFHANDELING VAN GESCHILLEN

Op deze voorwaarden voor verkoop op afstand is het Franse recht van toepassing. Voor alle geschillen of rechtsgedingen is de bevoegde rechtbank de Tribunal de Grande Instance de DAX.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je eerste aankoop!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je eerste aankoop!

Winkelwagen 0